תכן תרמי

די די מכאניקס בעלת ידע וכלים לביצוע תכן תרמי ואנליזות תרמיות ברמת רכיב, כרטיס ומכלול. ביצוע תכן תרמי ואנליזות מגדיל את אמינות המוצר ומקצר את משך זמן הפיתוח.